Dette varierer sterkt fra alpakka til alpakka og fra sesong til sesong, men i snitt trenger en alpakka ca 1kg godt høy i døgnet. I kalde perioder spiser de gjerne mer enn ellers.

Noen pekepinner:

  • Hingster spiser mindre enn hopper
  • I vokseperioder spiser de mer enn ellers
  • Drektige hopper spiser mer enn ikke-drektige (spesielt siste 100 dager)
  • Hopper som gir melk trenger mer mat (første 2-16 uker etter fødselen)
  • Sterk kulde fører til mer behov for mat (under -10)
  • Sterk varme fører til mindre behov for mat enn normalt
  • Gamle alpakkaer (over 10 år) trenger mer mat enn andre

Husk at det er begrenset hvor mye alpakkaene kan øke matinntaket dersom høykvaliteten er lav.