Alpakkaene går ikke mye på gjerder eller utfordrer de, så du trenger ganske enkle gjerder for å holde alpakkaene inne. For å hindre de i å stikke av/hoppe ut bør gjerdene være mer enn 1m høye (ca 1,2m) siden manken deres er ca 1m over bakken.

Likevel kan du tenke på hvor høyt en alpakka kan hoppe hvis noe spesielt skjer. Det kan være i panikk eller ekstremt ønske om å komme over til mat eller hopper (for en hingst). Vi har hørt om alpakkaer som enkelt hopper over 150cm høye gjerder og ett tilfelle hvor en alpakka hoppet over 200cm gjerde!

Tenk like mye på hva du vil holde ute. Er det mye rovdyr eller løsbikkjer i området bør du vurdere gjerder som hindrer de i å komme inn.

Her i Norden kan det være godt nok med enkle sauegjerder, men det kan også være påkrevet med solide og doble rovdyrgjerder avhengig av hvor du bor og hvem som "bor" i nabolaget.

Et spesialtilfelle er dersom du har to grupper alpakkaer, en med hingster og en med hopper. De samme, vanlige gjerdene nevnt over er passende, men det vil være en god ide å ha noe avstand mellom innhegningene gjerne med noe solid på toppen. Direktekontakt mellom hingster og hopper kan være stressende, spesielt i bedekningssesongen, og hingster kan f.eks. forsøke å forsere gjerder for å komme til hoppene og det kan bli ekstra slåssing mellom hingstene.