Redigering  |  Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Rapporter  |  Oppdretternavn/prefix
SØK
Navn:


Oppdretternavn/prefix:

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Kvantitet 
Antall individer 267  
Antall hingster 121 (45.32%)  
Antall hopper 146 (54.68%)  
Antall ukjent kjønn 0 (0%)  
Antall nålevende 98  
Antall familier 257  
Antall unike oppdretternavn 74  
Total Bilder 0  
Total Dokumenter 0  
Total Historier 0  
Total Opptak 0  
Total Videoer 0  
Antall kilder 1  
Gjennomsnittlig levetid1 11 år, 94 dager  
Tidligste fødselsdato (Chilean Rose BD 1 Jan 1983  

 Lengstlevende1   Alder 
Robin W941 Peruvian 18 år 199 dager  
NT641 TBS Vitoria 18 år 25 dager  
Quetzal DPA 17 år  
Warrior Jolimont 16 år 324 dager  
Dracula 6016 PPPeruvian 16 år 226 dager  
Peruvian Black Mesquite MFI 16 år 145 dager  
Vox Excalibur Alpacaria's 14 år 86 dager  
Arianna DPF 12 år 131 dager  
Angel Heart KPR 10 år 16 dager  
Timoteo G4565 PPeruvian 9 år 156 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på individer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.

Mere informasjon om dette slektstreet