Måling av fiberkvalitet

Driver du oppdrett av alpakkaer kommer du sikkert også borti endel betegnelser eller forkortelser som skal si noe matematisk om hvilken kvalitet fiberen til alpakkaene dine har. Mange blir svært forvirret av alt som står i en rapport fra en tjeneste for fiberkvalitetsmåling.

En slik måling kan se slik ut:

typical_histogram

I slike rapporter kan du finne følgende betegnelser:

AFD/MFD

"Average Fiber Diameter" eller "Mean Fiber Diameter" er gjennomsnittlig fiber diameter målt i mikron. En mikron er en milliondels meter, og vi mennesker har hår som er ca 100 mikron tykt. Fiberen som måles skal tas fra salen, ca en håndsbredde nedenfor ryggraden på manken til alpakkaen. Dette er tallet de fleste snakker om når de vil beskrive kvaliteten på alpakkaene sine.
Lavest mulig tall er ønskelig. En god alpakka holder seg på under eller i nærheten av 20 mikron over flere år og øker ikke tykkelsen betraktelig fra år til år. Det er vanlig at første klippen gir lavest AFD/MFD.

CF/PF

"Comfort Factor" eller "Prickle Factor" står for hvor behagelig fiberen kjennes ut, og er et resultat av hvor mange fibre som er mer enn 30 mikron tykke. En fibertykkelse over 30 mikron vil kjennes som prikking eller kløing på huden til de fleste. En CF på 90 betyr at 10% av fibrene er over 30 mikron i tykkelse. PF beregnes som 100-CV, og i foregående eksempel blir dermed PF 10% hvis CF er 90%.

SD

"Standard Deviation" står for spredningen av individuelle fibre ift gjennomsnittlig fiberdiameter/-tykkelse. Jo lavere SD, desto jevnere tykkelse på fiberen. Det er bevis for at jo lavere SD du har for en gitt fibertykkelse, desto bedre spinneresultater får du. SD øker dog med gjennomsnittlig fibertykkelse, så den gir ikke et godt nok svar på kvalitet alene, og brukes derfor ofte sammen med CV. SD under 5 er et godt resultat. SD betegnes ofte som det letteste måltallet å avle etter, og man sier at dersom man forbedrer SD så følger de andre verdiene etter.

CV

"Coefficient of Variation" står for variasjonen i diameteren på fibrene som er målt. Formelen er SD ganget med 100% og delt med mikrontallet. CV-tallet bør være så lavt som mulig og ikke 30% eller mer. Alpakkaer bør ikke være mye over 20%, men helst under.
CV er kanskje det mest effektive måltallet for tykkelse og det letteste å avle etter sammen med SD.

SF

"Spinning Fineness" regnes ut fra MFD og CV for å forutsi spinnekvalitet. SF måles i mikron, men mange mener dette tallet ikke er så verdifullt.

CEM

"Coarse Edge Measurement" måler hvor langt fra AFD den fineste fiberen av de tykkeste 5% er. Målestokk er mikron. Dersom AFD er 20 mikron og den fineste fiberen blant de tykkeste 5% er 30 mikron, så er CEM 10 mikron. Jo lavere tallet er jo bedre, da det sier noe om variasjon på tykkelsen av fiberen.

Curve/Curvature

Curve, eller kurve, måler bølgemønsteret, eller kreppen, i fiberen. Målestokk er vinkel i grader, og et høyere tall betyr høyere frekvens, dvs det er flere "bølger" i fiberen pr centimenter. Man ønsker et så høyt tall som mulig. En måling gjort i USA viste kurvatur på mellom 15 og 52 grader/mm i den nasjonale bestanden av alpakkaer. Kvaliteten på fiberen øker radikalt med kurvatur på over 40.

Andre typiske begreper i fibersammenheng

  • Amplityde: Dybden på krimpen, dvs hvor dype "dalene" er i fiberen. Man ønsker så dyp som mulig.
  • Frekvens: Antall krimp pr tomme. Man ønsker så høy frekvens som mulig.

 

Generelt om grafen

Grafen over viser spredningen i fiberdiameter. Liten spredning på lave mikrontall er ønskelig.

Alpakkaer sammen med andre dyr

Alpakkaer blir mer og mer tilgjengelige og prisgunstige, og oppdrettere blir ofte spurt av potensielle eller nye eiere om alpakkaer kan være sammen med andre livdyr i husdyrrom eller på beite. Dette k

...les mer

Om vaksinering mot klostridieinfeksjoner

Klostridieinfeksjoner er et relativt kjent fenomen. Klostridier finnes så godt som overalt og hvis det skaper problemer er det vanligst med magebesvær før det er over. For produksjonsdyr er det vanlig

...les mer

Tenner og tannstell

De færreste alpakkaer trenger tannsliping, men for de som trenger det er det viktig at det utføres før det blir et problem for alpakkaen å spise. Det blir sagt at det kun er nødvendig å slipe tennene

...les mer

Hvorfor alpakkautstilling?

Så… hvorfor har vi alpakkautstillinger? Er det for å kunne posere ved siden av vår vakre alpakka og sole oss litt i glansen? Nei, dette er ikke en skjønnhetsutstilling, det er et fesjå. Det er stor f

...les mer

Verdi over tid, og hvorfor kjøpe gode alpakkaer

Førsteklippen til en alpakka har vanligvis den beste fiberen, den er finest, har best crimp, minst dekkhår, og minst variasjoner i kvaliteten på fiberen som det individet kommer til å levere. Noen gan

...les mer

Å nei, det ble en gutt!

Som alpakkaoppdrettere ønsker vi alle hopper. Hoveddelen av flokken vår må være hopper, hingster trenger vi en eller to av, og for mer nytt blod kan vi leie inn en hingst. Dette er en måte å gjøre det

...les mer

Måling av fiberkvalitet

Driver du oppdrett av alpakkaer kommer du sikkert også borti endel betegnelser eller forkortelser som skal si noe matematisk om hvilken kvalitet fiberen til alpakkaene dine har. Mange blir svært forvi

...les mer

Alpakkaimport

Gjennom analyser av bakgrunn og individuell kvalitet ønsker Knapper Alpakka å gjøre importer av alpakka til beste for enkeltoppdretteren og som et positivt bidrag til stammen i Norge som helhet. Vi er

...les mer

Å utvikle et avlsprogram

Å utvikle et avlsprogram av Mike Safley, Northwest Alpacas, www.alpacas.com Oppdrettere av rene raser verden over ønsker å produsere de beste av en rase. De vil at deres dyr skal bli det beste de kan

...les mer

Giftige planter for alpakka

Alle disse plantene er giftige i forskjellig grad for alpakka og for andre dyr. Se også Giftiga växter EikQuercus sppRisiko: Lav. Hester har dødd av å spise eik. Effekt kan ellers være alt fra fordøye

...les mer

En pilgrimsferd til alpakkaenes hjem Chile

Vi hadde egentlig tenkt å la det være med importer for en stund, men så fikk vi en mulighet til å reise til området alpakkaene kommer fra. Der alpakkaer lever slik de gjorde opprinnelig, på store og f

...les mer

Baby-alpakka? Royal alpakka?

Når vi sier "Babyalpakka" tenker vi gjerne første klippen av en alpakka. Men det er ikke helt riktig. I praksis er babyalpakka all alpakkafiber som er under 23 mikron. I Peru, som har ca 80% av alle a

...les mer

Forskjellen på saueull og alpakkafiber

Vi har tidligere sagt noe om kvaliteten på alpakkafiber og hvor god den er i forhold til saueull. Men hva er egentlig grunnen til at man virkelig bør se to ganger til alpakkafiberen? StrukturStrukture

...les mer

Environmental impact of camelids

David E Anderson, DVM , MS , Diplomat ACVSAssociate Professor and Director International Camelid Initiative We have been investigating the environmental impact of camelids for several years. These st

...les mer

Hvordan starte med alpakkaer

Hvordan starter jeg med alpakkaer? Det er mange som spør om dette, og svaret avhenger i mange tilfeller av hva du ønsker å ha alpakkaen for, men her er en sjekkliste som utgangspunkt. Oppgave Kommenta

...les mer

Vedlikehold og vask av alpakkaprodukter

Med den rette behandlingen kan produkter laget av alpakka vare i generasjoner! Mumier har blitt funnet i Andesfjellene fortsatt med intakte alpakkaklær på, etter over to tusen år. Det er temperaturfor

...les mer

Hvordan bedømmes en alpakka

Alpakka bedømmes etter sine kvaliteter Det er store kvalitetsforskjeller på individene, hvilket man bør være klar over hvis man ønsker å kjøpe en (to) alpakka(er). Det er flere kriterier man måler kva

...les mer

Flueangrep på alpakka og andre dyr

Visse ting kan være ubehagelig å måtte gjennom når man har dyr. For saueeiere er flueangrep vanlig, ifølge vår veterinær, men alpakkaeiere opplever det ikke så ofte og ikke så alvorlig. Vår Paris oppl

...les mer

Hvorfor alpakka

AlpakkafiberenAlpakkaer produserer en av verdens fineste og mest luksuriøse naturlige fibre. Fibrene blir klippet av dyrene en gang i året, selvsagt uten at dyret blir skadet. Alpakkaene har ca 22 for

...les mer

Minimumsstandard for omsorg

Når man tar på seg ansvaret for lamaer eller alpakkaer er det en minimumsstandard for omsorg og human behandling av dyrene. Disse er de mest grunnleggende kravene som alle lamaer og alpakkaer må få ti

...les mer

Camelider og slektskap

Familien Camelider har 6 medlemmer hvorav fire er fra Sør-Amerika. De fra Sør-Amerika inkluderer lama, alpakka, guanaco og vicuña. Under familien camelider finner vi slekten Lama som inkluderer Llama

...les mer

Alpakkafakta

Korte fakta om alpakkaen Alpakkaen ble utviklet i Sør-Amerika der den lever sammen med lamaer, guanakoer og vikunjaer som alle er en del av kamelidfamilien. I samme familie finner du også dromedarer o

...les mer

Lama vs Alpakka

Llama glama og Vicugna pacos Størrelse lama og alpakka Alpakkaer er mye mindre enn lamaer. Ofte hører vi: "Se, en baby lama!". Men nei, det er en alpakka, og den blir ikke større. 1 meter over manken,

...les mer

Kjekt å ha for cria-fødsler

Hvis du oppdretter alpakkaer er det svært nyttig å ha tilgjengelig en pakke med "verktøy" på den tiden criaene forventes født. Ha en pakke med ting som er kjekt å ha om noe skjer under fødselen så bli

...les mer

Hva man bør se etter i en alpakka

Det som skiller ett dyr fra det neste er form og fiber. Utstillinger arrangeres nesten over hele verden og dyrene vurderes i forhold til disse karakteristika. Dyrets fiber kan også vurderes separat. V

...les mer

Bodyscoring/form-vurdering

Mange alpakkaeiere vurderer alpakkaenes form ved å kjenne på ryggen over hofta på dyrene. Bruk tommel og fingre over ryggraden nær siste ribben, omtrent en håndsbredd foran hofta. Hvor flatt dette omr

...les mer

Fiberkvalitet i produkter

Alpakkaprodukters forskjellige kvaliteterDet finnes flere forskjellige kvaliteter på produkter laget av alpakka. Alpakkafiber er et meget eksklusivt og dyrt råstoff, og prisingen av alpakkaprodukter k

...les mer

Historikk

Alpakkaer, en gang tilbedt av de innfødte i de høye Andesfjellene, og begravet sammen med offergaver. Alpakkaen, og dens kusine, lamaen, var de eneste tamme dyrene da de første Europeerne kom til Inka

...les mer