Ordliste

Accoyo

Estancia Accoyo er en alpakkafarm i Peru som mange mener står for de fineste alpakkaene du kan finne. Farmen fikk legendestatus med Don Julio Barreda ved roret.

Les mer her

Vi har flere dyr med Accoyo-avstamning, bl.a. helperuanske Juanita som er datter av Auzengate fra Estancia Accoyo. New York Rose har mye peruansk bak seg, inkludert Accoyo-dyr. 

AFD

Dette er en måling som viser hvor fin (tynn) fiberen til alpakkaen er. Det måles i mikron, og for å få et gjennomsnittstall måler man alle fiberene i prøven, som bør være på 2000 fiber (ca 5x5cm med fiber), summerer tykkelsene og deler summen på antall hår.

Man kan få forskjellig resultat avhengig av hvilket laboratorium man bruker, da noen måler et gjennomsnitt av hele fiberens lengde, mens andre kun måler snittflaten.

Se artikkelen vår om emnet "Måling av fiberkvalitet på alpakka

 

 

Allele

Alleler, eller genvarianter, er to eller flere varianter av samme gen med en bestemt plass (locus) i kromosomet. Ulike alleler kan gi opphav til ulike fenotyper (framtoningspreg, utseendetype), men det meste av genvariasjonen gir ikke opphav til varierende fenotypiske trekk. Enkelte egenskaper hos organismer skyles bare ett allelpar (enkle trekk), mens andre egenskaper uttrykkes av flere allelpar (komplekse trekk).

Arvelighet

En måling av styrken til en egenskap innenfor en flokk som er synlig arvelig.

Bundles

Samlinger med fiberhår som bunter seg sammen på en alpaca. Du ser de når du åpner fiberen på gode dyr og fiberen ser ut til å samle seg i mønstre. Det er ofte et godt tegn på finhet i fiberen. Et godt norsk ord er bunter.

Cria

Cria betyr ganske enkelt "avkom" på originalspråket, men brukes gjerne om de helt unge (1-6mnd) avkommene.

CV

Se artikkelen vår om emnet "Måling av fiberkvalitet på alpakka

 

Dekkhår

Dekkhår kalles også primærfiber, og er lengre, stivere og glattere enn sekundærhårene. Vi ønsker minst mulig dekkhår, at dekkhårene ikke skal stikke for mye opp av resten av fiberen og at den er finest mulig.

Dilution

Dette ordet brukes gjerne i fargegenetikken til alpakkaer og betyr uttynning. Uttynningsgener fører til synlige endringer i en farge og kan f.eks. gjøre en egentlig beige alpakka helt hvit.

Epistasi

Interagering mellom gener på en slik måte at ett gens uttrykk er avhengig av allelene på et annet locus (posisjonen til et gen).

Gen-dominanse involverer interageringen av gener på ett spesifikt locus, som påvirker fenotypen til ett individ. Gener på forskjellige locus kan også interagere, og denne typen interagering kalles epistasi. Epistasi kan defineres som en interagering mellom gener på forskjellige locus slik at genenes uttrykk på ett locus er avhengig av allelene på ett eller flere andre locus.

F1

Første generasjons kryssing av individer fra to ikke-beslektede populasjoner.

F2

Resulterende individer fra kryssinger i en F1-populasjon.

Fenotype

Hva en egenskap ved et individ uttrykker visuelt. For et øye kan f.eks. fenotypen være brune øyne.

Finhet

Alpakkafiber som har tynne hår (lav MFD/AFD) sies å ha finhet. Se artikkelen vår om emnet "måling av fiberkvalitet på alpakka" og langvarig finhet.

Genotype

Hvordan et individ er bygget opp genetisk sett.

Hembra

Dette er det spanske uttrykket for kvinne, og brukes om voksne hopper.

Hemiaccoyo

Vi har tidligere skrevet om Accoyo. Hemiccoyo er Accoyo-blodslinjen tilført blodslinjen fra den berømte alpakkaen Hemingway i USA, og Hemiccoyo er således en blodslinje kjent for å produsere fin fiber med god krimp og tetthet. Selvsagt betyr ikke dette at alle med denne bakgrunnen er like fine, men det er verdifull bakgrunn å ha for alpakkaene dine.

Les mer

 

Heterozygot

En celle eller organisme er heterozygot når den har to ulike varianter (alleler) av et gen i samme posisjon (locus) på to homologe kromosomer. Dette er det motsatte av homozygot, der to gener i en gitt posisjon på hvert kromosom i et par er like.

Histogram
Homozygot

Homozygot er et begrep innen genetikken og betegner individer som har to like varianter, alleler, av et gen. Det motsatte av homozygoter er heterozygoter.[

Huarizo

Lamaer og alpakkaer kan krysses og få fertilt avkom. Slike kryssinger kalles huarizo.

Juvie

Dette er det engelske uttrykket for avkom som er mellom 6 og 12 måneder gamle.

Macho/Machismo

En macho er en alpakkahingst som brukes i avl.

Maiden

Dette er det engelske uttrykket for hopper som er mellom 12 og 18 måneder gamle. De er ikke enda klare for å bli bedekket, og i Norge ville vi kalt de unghopper.

Master

Dette er det engelske uttrykket for hingster som er mellom 12 og 18 måneder gamle. De fleste så unge hingster har ikke begynte å bedekke enda. I Norge ville vi kalt de unghingster.

Medulla

Medulla eller nivået av "Medullation" er den hule kjernen i dekkhår.

Melanin

Fargepigmenter i huden. Hos alpakka er alle farger et resultat av svart, rød og "ikke farge".

MFD

Dette er en måling som viser hvor fin (tynn) fiberen til alpakkaen er. Det måles i mikron, og for å få et gjennomsnittstall måler man alle fiberene i prøven, som bør være på 2000 fiber (ca 5x5cm med fiber), summerer tykkelsene og deler summen på antall hår.

Man kan få forskjellig resultat avhengig av hvilket laboratorium man bruker, da noen måler et gjennomsnitt av hele fiberens lengde, mens andre kun måler snittflaten.

Se artikkelen vår om emnet "Måling av fiberkvalitet"

 

 

Plantel

Dette er et uttrykk fra Peru på elitegrupper av hopper spesielt for å produsere fremtidens elitehingster.

Prepotent

Evnen til et dyr for å produsere avkom som er som den selv eller som har vesentlige og viktige egenskaper fra den selv.

Recessiv

Dette brukes om genvarianter (alleler) som ikke gir utslag (får ikke effekt) dersom den tilsvarende dominerende varianten er tilstede. Fargen svart er f.eks. recessiv hos alpakka, og du får ikke en svart alpakka om tilsvarende allele for andre farger er tilstede. Hvis to svarte parer seg kan du derimot få svart fra begge og dermed få svart avkom.

Roan

Et relativt uniformt fargemønster konstruert av en mix av fargede fibre. Sølvgrått er f.eks. ofte en mix av svarte og hvite hår.

Tuco Macho

Det er hingster som kan bli kalt dette og kun hingster som selv har mye ansiktshår selv i høy alder og som gir denne egenskapen videre til sine avkom.

Tui

Dette er et uttrykk for alpakkaer som ikke er criaer lenger, men ca 1 år gamle.

Weanling

Dette er det engelske uttrykket for avkom som er mellom 6 og 12 måneder gamle, og hvor avvenning fra mor er igang.

Yearling

Dette er det engelske uttrykket for avkom som er mellom ca 12 måneder gamle. På norsk ville vi kalt de ettåringer eller årlinger.

(c) 2022 Knapper Alpakka og Norwegian Camelids AS. Besøk gjerne alpakkatilsalgs.no!

Send epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter Facebook Instagram
Vi er medlemmer av Norsk Kamelidforening
WL - WebLinks Directory